Favorite Comment

Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt (2022)

Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt (2022) - Phim Hành Động Phim 162 Phút. Pantera Negra 2, Black Panther 2, 블랙 팬서 2, Black Panther II, Marvel Studios' Black Panther: Wakanda Forever, Black Panther: Wakanda Forever de Marvel Studios, Pantera Negra: Wakanda para siempre, Черната пантера - Уаканда завинаги, Чёрная пантера: Ваканда навеки, 黑豹2:瓦坎达万岁, Чёрная пантера: Ваканда навсегда, Black Panther II: Wakanda Forever (2022). Nữ hoàng Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye và Dora Milaje chiến đấu để bảo vệ quốc gia của họ khỏi sự can thiệp của các thế lực thế giới sau cái chết của Vua T’Challa. Khi người Wakanda cố gắng nắm bắt chương tiếp theo của họ, các anh hùng phải hợp tác với nhau với sự giúp đỡ của War Dog Nakia và Everett Ross và tạo ra một con đường mới cho vương quốc Wakanda. , , , , , , ,