Favorite Comment

Renfield: Tay Sai Của Quỷ (2023)

Renfield: Tay Sai Của Quỷ (2023) - Phim Hài Phim 93 Phút. Renfield, Renfield: Dando Sangue pelo Chefe, 吸血鬼奴才: 雷菲爾, 린필드, 吸血鬼奴才:蕾菲爾, เรนฟิลด์, Renfield: Tay Sai Của Quỷ. Renfield phát ốm vì mối quan hệ đồng phụ thuộc kéo dài hàng thế kỷ với Dracula. Với hy vọng tạo dựng một cuộc sống mới ở thế giới con người, tại New Orleans thời hiện đại, cuộc sống của Renfield trở nên phức tạp hơn khi anh phải lòng một cảnh sát giao thông. Mà trong lúc đó, anh ta vẫn phải đối phó với những yêu cầu, đòi hỏi quái lạ từ Dracula - một ông chủ thực sự đến từ địa ngục. , , , , , , , , , , ,